Ceník

Ceník kurzů a platební podmínky pro školní rok 2021-2022:

 
Individuální výuka – český lektor
 • 60 min 485,- Kč
 • 90 min 666,- Kč
Individuální výuka – rodilý mluvčí
 • 45 min 485,- Kč
 • 60 min 545,- Kč
 • 90 min 787,- Kč
Business English
 • 60 min 545,- Kč
 • 90 min 787,- Kč
Skupinová výuka (2 osoby)
 • český lektor (60 min): 303 Kč / osoba
 • rodilý mluvčí (60 min): 363 Kč / osoba
Skupinová výuka (3 osoby)
 • český lektor (60 min): 242 Kč / osoba
 • rodilý mluvčí (60 min): 303 Kč / osoba
Skupinová výuka kombinovaná s rodilým mluvčím (do 6 osob)
 • 60 min 3 509,- Kč / pololetí
 • 90 min 4 719,- Kč / pololetí

Výuka dětí 

Individuální výuka
 • český lektor: 45 min 424,- Kč
 • rodilý mluvčí: 45 min 484,- Kč
Skupinová výuka (2 děti)
 • český lektor (60 min): 303 Kč / osoba
 • rodilý mluvčí (60 min): 363 Kč / osoba
Skupinová výuka kombinovaná s rodilým mluvčím (max. 6 dětí)
 • od 3 do 8 let (do 2. třídy): 45 min 3 509,- Kč / pololetí
 • od 9 do 15 let (od 3. třídy): 60 min 3 509,- Kč / pololetí
Výuka v mateřských školách
 • 1 875,- Kč / pololetí (říjen-leden, únor-květen)
 • Minimální počet dětí 4, maximální počet dětí 8
Kurzy pro maminky s dětmi s možností hlídání

Cena kurzu dle ceníku + cena za hlídání dohodou (dle počtu studentů ve skupině)

Jsme plátci DPH a uvedené ceny jsou s DPH.

Platební podmínky

U skupinových kurzů dospělých i dětí je možno využít ukázkové hodiny zdarma. Prosím, vyplňte elektronický formulář níže a poté si stáhněte formulář přihlášky a doručte nám jej poštou nebo přineste osobně v úředních  hodinách, při nástupu do kurzu nebo vhoďte do naší poštovní schránky. Cena za kurz se platí na pololetí dopředu, je možno zaplatit ve dvou splátkách.  U individuálních kurzů platíte 10 lekcí dopředu, pokud se v individuálním případě nedohodneme také na platbě na pololetí dopředu. V rámci těchto 10 lekcí vám budou 2 lekce kompenzovány v případě omluvy do 24 hodin před dobou konání kurzu. Platbu je možno provést buď hotově proti potvrzení o jejím příjmu (např. před vyučováním) nebo bezhotovostním převodem na účet č. 2401690515/2010 (FioBanka). Kurzovné nebo první splátku je potřeba uhradit nejpozději do 1 měsíce od nástupu do kurzu.

Jsme plátci DPH a uvedené ceny jsou s DPH.

Storno poplatky: Přihláška do kurzu je závazná. Uhrazená cena za kurz se nevrací. Navrácení kurzovného je možné po dohodě v případě vystoupení z kurzu z vážných důvodů (nemoc apod.).