Ceník

Ceník kurzů a platební podmínky pro školní rok 2023/2024:

 
Individuální výuka – český lektor
 • 60 min 500 Kč
 • 90 min 700 Kč
Individuální výuka – rodilý mluvčí
 • 45 min 500 Kč
 • 60 min 550 Kč
 • 90 min 750 Kč
Business English
 • 60 min 550 Kč
 • 90 min 750 Kč
Skupinová výuka (2 osoby)
 • český lektor (60 min): 300 Kč / osoba
 • rodilý mluvčí (60 min): 350 Kč / osoba
Skupinová výuka (3 osoby)
 • český lektor (60 min): 250 Kč / osoba
 • rodilý mluvčí (60 min): 300 Kč / osoba
Skupinová výuka (do 6 osob)
 • 60 min 4 000 Kč / pololetí
 • 90 min 4 700 Kč / pololetí

Výuka dětí 

Individuální výuka
 • český lektor: 45 min 400 Kč
 • český lektor: 60 min 450 Kč
 • rodilý mluvčí: 45 min 450 Kč
 • rodilý mluvčí: 60 min 550 Kč
Skupinová výuka (2 děti)
 • český lektor (60 min): 300 Kč / osoba
 • rodilý mluvčí (60 min): 350 Kč / osoba
Skupinová výuka (3 děti)
 • český lektor (60 min): 250 Kč / osoba
 • rodilý mluvčí (60 min): 300 Kč / osoba
Skupinová výuka (do 6 dětí)
 • od 3 do 8 let (do 2. třídy): 45 min 3 500 Kč/ pololetí
 • od 9 do 15 let (od 3. třídy): 60 min 3 500 Kč / pololetí
Skupinová výuka kombinovaná s rodilým mluvčím (do 6 dětí)
 • od 9 do 15 let (od 3. třídy): 60 min 4 000Kč / pololetí
Doučování matematiky a geometrie
 • 45 min 300 Kč / lekce
 • 60 min 350 Kč / lekce
Doučování českého jazyka
 • 45 min 350 Kč / lekce
 • 60 min 400 Kč / lekce
Výuka v mateřských školách
 • 2 100 Kč / pololetí (říjen-leden, únor-květen)
 • 4-8 dětí ve skupince
Kurzy pro maminky s dětmi s možností hlídání

Cena kurzu dle ceníku + cena za hlídání dohodou (dle počtu studentů ve skupině)

Platební podmínky

U skupinových kurzů dospělých i dětí je možno využít ukázkové hodiny zdarma. Pro přihlášení, prosím, vyplňte elektronický formulář níže a poté si stáhněte formulář přihlášky a doručte nám jej poštou nebo přineste osobně v úředních  hodinách, při nástupu do kurzu nebo vhoďte do naší poštovní schránky. Cena za kurz se platí na pololetí dopředu, je možno zaplatit ve dvou splátkách.  U individuálních kurzů, skupin 2 a 3 osob platíte 10 nebo 5 lekcí dopředu.  V rámci těchto 10 lekcí vám budou 2 lekce kompenzovány v případě omluvy do 24 hodin před dobou konání kurzu. Platbu je možno provést buď hotově proti potvrzení o jejím příjmu (např. před vyučováním) nebo bezhotovostním převodem na účet č. 2401690515/2010 (FioBanka). Kurzovné nebo první splátku je potřeba uhradit nejpozději do 1 měsíce od nástupu do kurzu. Storno poplatky: Přihláška do kurzu je závazná. Uhrazená cena za kurz se nevrací. Navrácení kurzovného je možné po dohodě v případě vystoupení z kurzu z vážných důvodů (nemoc apod.).