Platební podmínky

U skupinových kurzů dospělých i dětí je možno využít ukázkové hodiny zdarma.
 
Cena za kurz se platí na pololetí dopředu, je možno zaplatit ve dvou splátkách.
U individuálních kurzů platíte 10 lekcí dopředu, pokud se v individuálním případě nedohodneme také na platbě na pololetí dopředu. V rámci těchto 10 lekcí vám budou 2 lekce kompenzovány v případě omluvy do 24 hodin před dobou konání kurzu.
 
Platbu je možno provést buď hotově proti potvrzení o jejím příjmu (např. před vyučováním) nebo bezhotovostním převodem na náš účet č. 2401690515/2010 (FioBanka). Kurzovné nebo první splátku je potřeba uhradit nejpozději do 1 měsíce od nástupu do kurzu. Jsme plátci DPH.
 

Storno poplatky: Přihláška do kurzu je závazná. Uhrazená cena za kurz se nevrací. Navrácení kurzovného je možné po dohodě v případě vystoupení z kurzu z vážných důvodů (nemoc apod.).