Intenzivní kurs angličtiny se vydařil

Od 25. do 29. 8. se v Jazykovce Votice uskutečnil 1. letní intenzivní kurs angličtiny pro děti. Zúčastnilo se ho 14 dětí ve věku od 9 do 15 let.

Pod vedením čtyř lektorů angličtiny se děti v průběhu týdne vydaly po stopách neznámého cizince. V průběhu putování si osvojily slovní zásobu z několika konverzačních okruhů a procvičily základní gramatické jevy. Obě družstva tajemného Američana na hřišti „Hrádečku“ nakonec ve druhé části týdne vypátrala, přičemž družstvo mladších dětí bylo v závěrečné etapě úspěšnější! Příjezd návštěvníka ze zámoří jsme oslavili společnou přípravou amerických a mexických specialit, táborákem s anglickými písničkami, nočním „bobříkem odvahy“ a společným přenocováním v prostorách Jazykovky.

Věříme, že se dětem kurs líbil, že je angličtina s námi bavila a něco nového se naučily. Děkujeme také Městu Votice za veškerou pomoc a podporu.

Všechny fotografie si můžete stáhnout zde Jazykovce-Votice-8-2014.rar.

Těšíme se na shledanou příští rok!

Tým lektorů Jazykovky Votice