K čemu je předškolní výuka angličtiny?

Každý rodič chce pro své dítě jen to nejlepší. My se Vám pokusíme vysvětlit, proč je pro Vaše dítě výuka předškolní angličtiny vhodná. Rozhodnutí, nechat své dítě vyučovat, je ale na Vás.

Vývoj řeči u dětí je přirozený proces. Určitě jste si všimli, že se Vaše dítě naučilo mateřskému jazyku bez hodin češtiny a gramatiky. Proč?

Učení jazyka je přirozenou součástí vývoje. Dítě si na základě odposlechu osvojí slovní zásobu, správnou výslovnost i nelehkou gramatiku. Na základě výzkumů dnes víme, že se okno raného učení zavírá zhruba po šestém věku života. Do této doby se nejedná o učení jazyka v pravém slova smyslu. Jde o osvojování si odposlechem, pozorováním a napodobováním, tudíž o nenásilnou a přirozenou cestu.

Dítě vnímá jazyk pasivně a je velmi brzy schopno rozpoznat význam slov.

Většina rodičů očekává, že se na základě výuky angličtiny ve školce dokáže dítě anglicky vyjadřovat a bude umět používat probraná slovíčka.

Pamatujete si, jak se Vaše dítě učilo mluvit? Jistě si vzpomenete na fázi vývoje řeči, kdy Vám dítě velmi dobře rozumělo, i když samo nebylo schopno použít Vaše slova. Výuka angličtiny v předškolním věku je založena na stejném principu. Nejde o výuku jako takovou, ale o předkládání cizího jazyka dětskému vnímání. Dítě potřebuje delší časový úsek, aby se naučilo jazyk aktivně používat – umělo se samo vyjadřovat např. anglicky. Někteří rodiče však předškolní výuku nedokončí a jsou zklamáni dosaženými výsledky.

Zamysleme se nad tím, jak dlouho trvá dítěti, než začne používat svůj mateřský jazyk. Dítě je s českým jazykem ve styku nepřetržitě, s anglickým jazykem se setkává většinou asi 45 minut týdně a je třeba si na výsledek výuky počkat.

Co z toho vyplývá?

  • Pro dítě v předškolním věku je výuka hrou, zábavnou formou, s říkadly a písničkami přirozená
  • Pokud je výuka vedena kvalitně, není dítě okrádáno o dětství, naopak získá kladný vztah k jazyku a osvojí si základy správné výslovnosti a gramatiky
  • Se základy, které dítě během předškolní výuky získá, je přechod na základní školu a učení cizího jazyka v pravém slova smyslu mnohem jednodušší. Dítě nemá z cizího jazyka stres!
  • Předškolní angličtina má pro Vaše dítě velký přínos, souhlasíte s námi?